Bij Ons Dagkamp STOPT!

14 november 2023!

Bij Ons Dagkamp STOPT!

Stichting Bij Ons Dagkamp houdt op te bestaan. Het zomerkamp organiseerde sinds 2013 elke zomer een vakantieweek voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Vooral bij kinderen uit de gemeente Hardenberg, Ommen en Twenterand was het een populaire zomeractiviteit. Nu komt er een einde aan het bestaan van het zomerkamp. Het bestuur heeft deze beslissing met pijn in het hart genomen maar is ook realistisch, “De terugloop van het aantal aanmeldingen en het regelen van de organisatorische zaken kost steeds meer energie. De koek is op.”

De reden dat Bij Ons Dagkamp opgeheven wordt is meerledig.

Het runnen van een stichting als deze vraagt om vele (vrijwillige)uren en veel netwerken. Ondanks diverse pogingen afgelopen jaren om meerdere mensen in de organisatie te betrekken die een trekkersrol konden en wilden uitvoeren lukte dit niet. Dit jaar koste te veel energie en gaf niet meer de voldoening van de andere jaren. Na 1 jaar niet draaien door Corona bemerkte het bestuur dat er heel veel veranderd is. Om niet heel duidelijke redenen liepen de aanmeldingen van kinderen de laatste jaren fors terug. Het organiseren van het vervoer voor de vele deelnemers naar het kampterrein ging elk jaar lastiger. Ook de bereidheid en financiële bijdrages van de vele samenwerkingspartners, sponsors en het MKB liepen terug. Afgelopen edities heeft de stichting hierdoor steeds meer de reserves moeten aanspreken. Hierdoor wordt het financiële risico te groot om op deze voet door te gaan.

De stichting wil heel graag terugkijken op 10 mooie jaren en niet doorgaan met tegenzin. Of nog erger de aangemelde kinderen teleurstellen omdat er te weinig aanmeldingen zijn.

Hierdoor is het volgens het bestuur beter de stekker er nu uit te trekken. Oprichters Ruud en Priscilla Pleeging en bestuurder Anneke Schippers hebben besloten per 31-12-2023 de stichting op te heffen. De spullen die de stichting bezit worden uitgedeeld aan andere goede doelen en stichtingen in de regio.

Bij Ons Dagkamp heeft tien jaar lang veel kinderen een onbetaalbare vakantiebelevenis kunnen geven.

Binnen de thema’s sport, cultuur, natuur en creativiteit kregen de deelnemers een week lang een zeer gevarieerd programma aangeboden. Slapen deden de kinderen thuis. De eerste jaren werd het dagkamp georganiseerd in de bossen van de Oldemeijer op het kampeerterrein Kampmanskuiltjes, later is het kamp verhuisd naar Beerzerveld op het terrein van ’t Golfje.

Vele organisaties, zzp’ers, verenigingen, winkels en andere betrokkene uit de regio hebben een geweldige bijdrage geleverd aan het kinderkamp de afgelopen tien jaar. De kracht van de regio was zichtbaar in ‘de leukste week van je zomervakantie’.

Het bestuur; Ruud, Priscilla en Anneke willen alle kinderen, begeleiders, activiteiten, catering, sponsors en iedereen die heeft bijgedragen, bedanken voor alle fantastische edities en mooie herinneringen van Bij Ons Dagkamp.